Run.
Date
From
To
Total
H/O
Jls
Adj.
Run.
Date
From
To
Total
H/O
Jls
Adj.
1
1911
2,386,581
2,386,630
50
O
17
Adj.
163
1922
4,074,001
4,076,000
2,000
O
17
Adj.
2
1912
2,406,101
2,406,120
20
H
17
Adj.
164
1922
4,081,001
4,081,900
900
O
17
Adj.
3
1912
2,488,961
2,489,000
40
O
17
Adj.
165
1922
4,098,001
4,100,000
2,000
O
17
Adj.
4
1913
2,524,601
2,524,800  
200
H
17
Adj.
166
1922
4,103001
4,104,000
1,000
O
17
Adj.
5
1913
2,530,371
2,530,390
20
O
17
Adj.
167
1922
4,106,001
4,107,400
1,400
H
17
Adj.
6
1913
2,530,401
2,530,410
10
O
17
Adj.
168
1922
4,115,001
4,117,000
2,000
O
17
Adj.
7
1913
2,530,431
2,530,700
270
O
17
Adj.
169
1922
4,119,001
4,120,000
1,000
O
17
Adj.
8
1913
2,530,901
2,531,000
100
O
17
Adj.
170
1922
4,121,601
4,122,000
400
O
17
Adj.
9
1913
2,550,501
2,550,700
200
O
17
Adj.
171
1922
4,128,001
4,133,000
5,000
O
17
Adj.
10
1913
2,558,301
2,558,400
100
H
17
Adj.
172
1922
4,138,001
4,139,000
1,000
O
17
Adj.
11
1913
2,558,591
2,558,600
10
H
17
Adj.
173
1922
4,141,151
4,141,900
750
O
17
Adj.
12
1913
2,561,501
2,561,680
180
O
17
Adj.
174
1922
4,142,001
4,143,000
1,000
O
17
Adj.
13
1913
2,580,201
2,580,400
200
H
17
Adj.
175
1922
4,146,001
4,149,000
3,000
O
17
Adj.
14
1913
2,589,501
2,589,600
100
O
17
Adj.
176
1922
4,155,001
4,158,000
3,000
O
17
Adj.
15
1913
2,590,601
2,591,000
400
O
17
Adj.
177
1922
4,162,001
4,164,000
2,000
O
17
Adj.
16
1913
2,594,001
2,594,170
170
O
17
Adj.
178
1923
4,167,001
4,168,200
1,200
O
17
Adj.
17
1914
2,596,101
2,596,270
170
H
17
Adj.
179
1923
4,176,001
4,178,000
2,000
O
17
Adj.
18
1914
2,623,671
2,623,700
30
O
17
Adj.
180
1923
4,181,001
4,183,000
2,000
O
17
Adj.
19
1914
2,641,801
2,641,900
100
O
17
Adj.
181
1923
4,197,001
4,198,000
1,000
O
17
Adj.
20
1914
2,646,901
2,647,000
100
O
17
Adj.
182
1923
4,208,001
4,209,000
1,000
O
17
Adj.
21
1914
2,652,001
2,652,200
200
O
17
Adj.
183
1923
4,211,001
4,213,000
2,000
O
17
Adj.
22
1914
2,659,301
2,659,800
500
O
17
Adj.
184
1923
4,224,001
4,225,000
1,000
O
17
Adj.
23
1914
2,659,901
2,660,000
100
O
17
Adj.
185
1923
4,232,001
4,234,000
2,000
O
17
Adj.
24
1914
2,664,601
2,664,900
300
H
17
Adj.
186
1923
4,255,001
4,256,000
1,000
O
17
Adj.
25
1915
2,690,001
2,690,600
600
O
17
Adj.
187
1923
4,258,001
4,262,000
4,000
O
17
Adj.
26
1915
2,690,701
2,690,710
10
O
17
Adj.
188
1923
4,263,001
4,264,000
1,000
O
17
Adj.
27
1915
2,690,711
2,690,730
20
O
17
Adj.
189
1923
4,265,001
4,266,460
1,460
O
17
Adj.
28
1915
2,690,801
2,690,900
100
O
17
Adj.
190
1923
4,266,471
4,267,000
530
O
17
Adj.
29
1915
2,690,901
2,690,950
50
O
17
Adj.
191
1923
4,281,001
4,282,000
1,000
O
17
Adj.
30
1915
2,690,951
2,691,000
50
O
17
Adj.
192
1923
4,286,001
4,288,000
2,000
O
17
Adj.
31
1915
2,694,001
2,694,760
760
O
17
Adj.
193
1923
4,291,001
4,293,000
2,000
O
17
Adj.
32
1915
2,694,781
2,694,790
10
O
17
Adj.
194
1923
4,304,001
4,305,000
1,000
O
17
Adj.
33
1915
2,694,801
2,695,000
200
O
17
Adj.
195
1923
4,308,001
4,310,000
2,000
O
17
Adj.
34
1915
2,700,001
2,701,000
1,000
O
17
Adj.
196
1923
4,316,001
4,317,000
1,000
O
17
Adj.
35
1915
2,718,501
2,718,900
400
O
17
Adj.
197
1923
4,321,001
4,322,000
1,000
O
17
Adj.
36
1915
2,722,701
2,723,100
400
H
17
Adj.
198
1923
4,323,001
4,324,550
1,550
O
17
Adj.
37
1915
2,738,111
2,738,120
10
O
17
Adj.
199
1923
4,324,601
4,327,000
2,400
O
17
Adj.
38
1915
2,738,401
2,739,000
600
H
17
Adj.
200
1923
4,332,001
4,333,000
1,000
O
17
Adj.
39
1915
2,743,001
2,743,600
600
H
17
Adj.
201
1923
4,338,001
4,340,000
2,000
O
17
Adj.
40
1915
2,763,101
2,763,200
100
O
17
Adj.
202
1923
4,343,001
4,344,000
1,000
O
17
Adj.
41
1915
2,801,601
2,801,700
100
O
17
Adj.
203
1923
4,347,001
4,349,000
2,000
O
17
Adj.
42
1915
2,804,801
2,804,850
50
O
17
Adj.
204
1923
4,350,001
4,352,000
2,000
O
17
Adj.
43
1915
2,804,871
2,804,900
30
O
17
Adj.
205
1923
4,356,001
4,357,000
1,000
O
17
Adj.
44
1915
2,820,401
2,820,500
100
O
17
Adj.
206
1923
4,359,001
4,360,000
1,000
O
17
Adj.
45
1915
2,837,591
2,837,600
10
O
17
Adj.
207
1923
4,361,001
4,362,000
1,000
O
17
Adj.
46
1915
2,850,901
2,851,000
100
O
17
Adj.
208
1923
4,364,001
4,365,000
1,000
O
17
Adj.
47
1915
2,856,201
2,856,250
50
O
17
Adj.
209
1923
4,371,001
4,374,000
3,000
O
17
Adj.
48
1915
2,867,401
2,867,500
100
O
17
Adj.
210
1923
4,375,001
4,376,000
1,000
O
17
Adj.
49
1915
2,870,801
2,870,900
100
H
17
Adj.
211
1923
4,378,001
4,379,000
1,000
O
17
Adj.
50
1916
2,876,601
2,877,000
400
O
17
Adj.
212
1923
4,387,001
4,388,000
1,000
O
17
Adj.
51
1916
2,886,701
2,886,900
200
O
17
Adj.
213
1923
4,389,001
4,390,000
1,000
O
17
Adj.
52
1916
2,893,701
2,893,800
100
O
17
Adj.
214
1923
4,395,151
4,395,300
150
H
17
Adj.
53
1916
2,897,391
2,897,400
10
O
17
Adj.
215
1923
4,395,701
4,396,000
300
H
17
Adj.
54
1916
2,911,901
2,912,000
100
O
17
Adj.
216
1923
4,397,001
4,398,000
1,000
O
17
Adj.
55
1916
2,914,001
2,914,100
100
O
17
Adj.
217
1923
4,399,001
4,400,000
1,000
O
17
Adj.
56
1916
2,931,501
2,931,900
400
O
17
Adj.
218
1923
4,413,001
4,415,000
2,000
O
17
Adj.
57
1916
2,935,501
2,936,000
500
O
17
Adj.
219
1923
4,421,001
4,422,000
1,000
O
17
Adj.
58
1916
2,944,001
2,944,100
100
O
17
Adj.
220
1923
4,427,001
4,428,000
1,000
O
17
Adj.
59
1916
2,944,601
2,944,700
100
O
17
Adj.
221
1923
4,429,001
4,430,000
1,000
O
17
Adj.
60
1916
2,944,901
2,945,000
100
O
17
Adj.
222
1923
4,439,001
4,440,000
1,000
O
17
Adj.
61
1916
2,947,901
2,948,470
570
O
17
Adj.
223
1923
4,441,001
4,442,000
1,000
O
17
Adj.
62
1916
2,950,101
2,950,400
300
O
17
Adj.
224
1923
4,445,001
4,446,000
1,000
O
17
Adj.
63
1916
2,961,001
2,962,000
1,000
O
17
Adj.
225
1923
4,453,001
4,455,000
2,000
O
17
Adj.
64
1916
2,989,001
2,990,000
1,000
O
17
Adj.
226
1923
4,459,001
4,460,000
1,000
O
17
Adj.
65
1916
3,009,401
3,009,500
100
O
17
Adj.
227
1923
4,463,001
4,464,000
1,000
O
17
Adj.
66
1916
3,009,801
3,009,850
50
O
17
Adj.
228
1923
4,465,001
4,466,000
1,000
O
17
Adj.
67
1916
3,019,001
3,020,000
1,000
O
17
Adj.
229
1923
4,468,001
4,470,000
2,000
O
17
Adj.
68
1916
3,032,001
3,033,000
1,000
O
17
Adj.
230
1923
4,473,001
4,474,000
1,000
O
17
Adj.
69
1916
3,073,501
3,074,000
500
O
17
Adj.
231
1923
4,485,001
4,487,000
2,000
O
17
Adj.
70
1917
3,078,001
3,079,000
1,000
O
17
Adj.
232
1923
4,488,001
4,489,000
1,000
O
17
Adj.
71
1917
3,086,401
3,086,500
100
O
17
Adj.
233
1924
4,493,001
4,494,000
1,000
O
17
Adj.
72
1917
3,104,001
3,105,000
1,000
O
17
Adj.
234
1924
4,502,001
4,504,000
2,000
O
17
Adj.
73
1917
3,120,001
3,120,100
100
H
17
Adj.
235
1924
4,508,001
4,510,000
2,000
O
17
Adj.
74
1917
3,131,601
3,132,000
400
H
17
Adj.
236
1924
4,511,001
4,512,000
1,000
O
17
Adj.
75
1917
3,138,801
3,139,000
200
H
17
Adj.
237
1924
4,513,001
4,514,000
1,000
O
17
Adj.
76
1917
3,139,401
3,139,450
50
H
17
Adj.
238
1924
4,517,001
4,519,000
2,000
O
17
Adj.
77
1917
3,150,001
3,150,600
600
O
17
Adj.
239
1924
4,521,001
4,522,000
1,000
O
17
Adj.
78
1917
3,164,001
3,165,000
1,000
O
17
Adj.
240
1924
4,525,001
4,526,000
1,000
O
17
Adj.
79
1917
3,168,961
3,169,000
40
O
17
Adj.
241
1924
4,530,001
4,532,000
2,000
O
17
Adj.
80
1917
3,169,311
3,169,400
90
O
17
Adj.
242
1924
4,536,001
4,538,000
2,000
O
17
Adj.
81
1917
3,172,001
3,172,700
700
H
17
Adj.
243
1924
4,541,001
4,542,000
1,000
O
17
Adj.
82
1917
3,200,001
3,200,900
900
O
17
Adj.
244
1924
4,543,001
4,544,000
1,000
O
17
Adj.
83
1917
3,235,751
3,235,800
50
H
17
Adj.
245
1925
4,546,001
4,548,000
2,000
O
17
Adj.
84
1917
3,235,861
3,235,870
10
O
17
Adj.
246
1925
4,555,001
4,556,000
1,000
O
17
Adj.
85
1918
3,252,001
3,253,000
1,000
O
17
Adj.
247
1925
4,561,001
4,561,800
800
O
17
Adj.
86
1918
3,269,001
3,269,300
300
H
17
Adj.
248
1925
4,561,801
4,562,700
900
O
17
Adj.
87
1918
3,269,401
3,269,800
400
H
17
Adj.
249
1925
4,562,701
4,564,000
1,300
O
17
Adj.
88
1918
3,270,901
3,270,950
50
O
17
Adj.
250
1925
4,565,001
4,566,000
1,000
O
17
Adj.
89
1918
3,277,001
3,277,900
900
O
17
Adj.
251
1925
4,571,001
4,573,000
2,000
O
17
Adj.
90
1918
3,305,001
3,305,800
800
O
17
Adj.
252
1925
4,578,001
4,580,000
2,000
O
17
Adj.
91
1918
3,334,001
3,334,400
400
O
17
Adj.
253
1925
4,584,001
4,585,000
1,000
O
17
Adj.
92
1918
3,334,601
3,334,900
300
O
17
Adj.
254
1925
4,591,001
4,593,000
2,000
O
17
Adj.
93
1918
3,368,001
3,369,000
1,000
O
17
Adj.
255
1925
4,595,001
4,598,000
3,000
O
17
Adj.
94
1918
3,374,001
3,374,150
150
H
17
Adj.
256
1925
4,599,001
4,600,000
1,000
O
17
Adj.
95
1918
3,411,001
3,411,800
800
H
17
Adj.
257
1925
4,607,001
4,609,000
2,000
O
17
Adj.
96
1919
3,432,001
3,433,000
1,000
O
17
Adj.
258
1925
4,625,001
4,626,000
1,000
O
17
Adj.
97
1919
3,454,501
3,454,700
200
H
17
Adj.
259
1925
4,633,001
4,635,000
2,000
O
17
Adj.
98
1919
3,455,901
3,455,950
50
O
17
Adj.
260
1925
4,637,001
4,638,000
1,000
O
17
Adj.
99
1919
3,460,001
3,460,400
400
O
17
Adj.
261
1925
4,639,001
4,640,000
1,000
O
17
Adj.
100
1919
3,460,601
3,461,000
400
O
17
Adj.
262
1925
4,645,001
4,645,600
600
H
17
Adj.
101
1919
3,489,001
3,489,500
500
O
17
Adj.
263
1925
4,656,001
4,658,000
2,000
O
17
Adj.
102
1919
3,527,001
3,527,800
800
O
17
Adj.
264
1925
4,668,001
4,674,000
6,000
O
17
Adj.
103
1919
3,534,801
3,535,000
200
H
17
Adj.
265
1925
4,680,001
4,684,000
4,000
O
17
Adj.
104
1919
3,559,001
3,560,000
1,000
O
17
Adj.
266
1925
4,690,001
4,691,000
1,000
O
17
Adj.
105
1919
3,588,001
3,588,500
500
O
17
Adj.
267
1925
4,697,001
4,699,000
2,000
O
17
Adj.
106
1919
3,588,501
3,588,510
10
O
17
Adj.
268
1926
4,706,001
4,707,000
1,000
O
17
Adj.
107
1919
3,588,901
3,589,000
100
O
17
Adj.
269
1926
4,709,001
4,711,000
2,000
O
17
Adj.
108
1919
3,605,851
3,605,900
50
O
17
Adj.
270
1926
4,713,001
4,715,000
2,000
O
17
Adj.
109
1920
3,633,001
3,634,800
1,800
H
17
Adj.
271
1926
4,721,001
4,723,000
2,000
O
17
Adj.
110
1920
3,634,901
3,635,000
100
H
17
Adj.
272
1926
4,727,001
4,728,000
1,000
O
17
Adj.
111
1920
3,640,001
3,641,000
1,000
O
17
Adj.
273
1926
4,735,001
4,736,000
1,000
O
17
Adj.
112
1920
3,645,001
3,646,500
1,500
O
17
Adj.
274
1926
4,737,001
4,738,000
1,000
O
17
Adj.
113
1920
3,646,701
3,647,000
300
O
17
Adj.
275
1926
4,742,001
4,743,000
1,000
O
17
Adj.
114
1920
3,657,051
3,657,100
50
O
17
Adj.
276
1926
4,747,001
4,749,000
2,000
O
17
Adj.
115
1920
3,657,201
3,657,900
700
O
17
Adj.
277
1926
4,753,001
4,754,000
1,000
O
17
Adj.
116
1920
3,675,901
3,675,950
50
O
17
Adj.
278
1926
4,755,001
4,756,000
1,000
O
17
Adj.
117
1920
3,696,001
3,696,200
200
O
17
Adj.
279
1926
4,761,001
4,763,000
2,000
O
17
Adj.
118
1920
3,712,001
3,714,000
2,000
O
17
Adj.
280
1926
4,765,001
4,768,000
3,000
O
17
Adj.
119
1920
3,717,001
3,718,000
1,000
O
17
Adj.
281
1926
4,777,001
4,779,000
2,000
O
17
Adj.
120
1920
3,725,001
3,727,000
2,000
H
17
Adj.
282
1926
4,783,001
4,784,500
1,500
O
17
Adj.
121
1920
3,730,101
3,731,000
900
O
17
Adj.
283
1926
4,784,501
4,785,700
1,200
H
17
Adj.
122
1920
3,734,001
3,734,600
600
O
17
Adj.
284
1926
4,785,701
4,786,000
300
O
17
Adj.
123
1920
3,739,101
3,739,600
500
O
17
Adj.
285
1926
4,787,001
4,788,000
1,000
O
17
Adj.
124
1920
3,742,701
3,743,000
300
O
17
Adj.
286
1926
4,789,001
4,790,000
1,000
O
17
Adj.
125
1920
3,769,001
3,771,000
2,000
O
17
Adj.
287
1926
4,791,001
4,792,000
1,000
O
17
Adj.
126
1920
3,773,001
3,773,300
300
H
17
Adj.
288
1926
4,793,001
4,794,000
1,000
O
17
Adj.
127
1920
3,773,901
3,774,000
100
H
17
Adj.
289
1926
4,796,001
4,797,000
1,000
O
17
Adj.
128
1921
3,793,001
3,794,000
1,000
O
17
Adj.
290
1926
4,800,001
4,802,000
2,000
O
17
Adj.
129
1921
3,797,001
3,797,900
900
H
17
Adj.
291
1926
4,808,001
4,809,000
1,000
O
17
Adj.
130
1921
3,819,001
3,821,000
2,000
H
17
Adj.
292
1926
4,815,001
4,816,000
1,000
O
17
Adj.
131
1921
3,827,001
3,829,000
2,000
O
17
Adj.
293
1926
4,821,001
4,825,000
4,000
O
17
Adj.
132
1921
3,839,001
3,841,000
2,000
O
17
Adj.
294
1926
4,829,001
4,831,000
2,000
O
17
Adj.
133
1921
3,855,001
3,856,000
1,000
O
17
Adj.
295
1926
4,836,001
4,837,000
1,000
O
17
Adj.
134
1921
3,860,001
3,862,000
2,000
O
17
Adj.
296
1926
4,842,001
4,843,000
1,000
O
17
Adj.
135
1921
3,873,601
3,874,000
400
O
17
Adj.
297
1926
4,845,001
4,847,000
2,000
O
17
Adj.
136
1921
3,879,001
3,880,000
1,000
O
17
Adj.
298
1927
4,853,001
4,855,000
2,000
O
17
Adj.
137
1921
3,889,001
3,891,000
2,000
H
17
Adj.
399
1927
4,857,001
4,858,000
1,000
O
17
Adj.
138
1921
3,893,001
3,894,000
1,000
O
17
Adj.
300
1927
4,859,001
4,860,000
1,000
O
17
Adj.
139
1921
3,902,001
3,904,000
2,000
O
17
Adj.
301
1927
4,861,001
4,862,000
1,000
O
17
Adj.
140
1921
3,907,001
3,908,000
1,000
O
17
Adj.
302
1927
4,873,001
4,876,000
3,000
O
17
Adj.
141
1921
3,924,001
3,926,000
2,000
O
17
Adj.
303
1927
4,883,001
4,886,000
3,000
O
17
Adj.
142
1921
3,944,001
3,945,000
1,000
O
17
Adj.
304
1927
4,887,001
4,888,000
1,000
O
17
Adj.
143
1921
3,963,001
3,964,000
1,000
O
17
Adj.
305
1927
4,892,001
4,894,000
2,000
O
17
Adj.
144
1921
3,965,001
3,966,000
1,000
O
17
Adj.
306
1927
4,895,001
4,896,000
1,000
O
17
Adj.
145
1921
3,967,001
3,969,000
2,000
O
17
Adj.
307
1927
4,901,001
4,903,000
2,000
O
17
Adj.
146
1922
3,983,001
3,984,000
1,000
O
17
Adj.
308
1927
4,904,001
4,905,000
1,000
O
17
Adj.
147
1922
3,986,001
3,988,000
2,000
O
17
Adj.
309
1927
4,913,001
4,914,000
1,000
O
17
Adj.
148
1922
3,991,001
3,992,000
1,000
O
17
Adj.
310
1927
4,915,001
4,916,000
1,000
O
17
Adj.
149
1922
3,994,001
3,996,000
2,000
H
17
Adj.
311
1927
4,920,001
4,922,000
2,000
O
17
Adj.
150
1922
4,002,001
4,004,000
2,000
O
17
Adj.
312
1927
4,924,001
4,925,000
1,000
O
17
Adj.
151
1922
4,004,001
4,004,100
100
H
17
Adj.
313
1927
4,927,001
4,928,000
1,000
O
17
Adj.
152
1922
4,007,001
4,009,000
2,000
O
17
Adj.
314
1927
4,929,001
4,929,200
200
O
17
Adj.
153
1922
4,012,401
4,013,000
600
H
17
Adj.
315
1927
4,929,501
4,930,000
500
O
17
Adj.
154
1922
4,017,001
4,018,000
1,000
O
17
Adj.
316
1927
4,935,001
4,937,000
2,000
O
17
Adj.
155
1922
4,027,001
4,029,000
2,000
O
17
Adj.
317
1927
4,944,001
4,946,000
2,000
O
17
Adj.
156
1922
4,033,601
4,034,000
400
O
17
Adj.
318
1927
4,949,001
4,950,000
1,000
O
17
Adj.
157
1922
4,044,001
4,045,000
1,000
O
17
Adj.
319
1927
4,951,001
4,951,300
300
O
17
Adj.
158
1922
4,051,001
4,053,000
2,000
O
17
Adj.
320
1927
4,951,681
4,951,800
120
O
17
Adj.
159
1922
4,056,001
4,056,400
400
H
17
Adj.
321
1927
4,959,101
4,959,300
200
O
17
Adj.
160
1922
4,061,001
4,062,000
1,000
O
17
Adj.
322
1927
4,973,601
4,974,800
1,200
O
17
Adj.
161
1922
4,063,001
4,065,000
2,000
O
17
Adj.
323
1927
4,979,501
4,980,000
500
O
17
Adj.
162
1922
4,069,001
4,070,000
1,000
O
17
Adj.
324
1929
5,256,001
5,257,300
1,300
O
17
Adj.
                  Total
332,460
 
Grade 405 runs.
Name
H/O
Estimate
Name
H/O
Estimate
Accurate
17 Jewels O.F.
60
Samuel Kirk & Son.. Baltimore Md.
17 Jewels O.F.
10
Admiral
17 Jewels O.F.
400
Klivans Bros. 'made for' Mahoning Special on dial
17 Jewels O.F.
50
AK - SAR - BEN
17 Jewels O.F.
50
Chas. Kranich, Philadelphia
17 Jewels O.F.
90
Ambassador
17 Jewels O.F.
200
Leader
17 Jewels O.F.
100
Ambassador
17 Jewels H.
150
Lexington Watch, Providence R.I. [Made for Baird-North Co.]
17 Jewels O.F.
50
Aristocrat
17 Jewels O.F.
2,500
Lexington Watch, Providence R.I. [Made for Baird-North Co.]
17 Jewels H.
100
Aristocrat
17 Jewels H.
500
Olympia
17 Jewels O.F.
150
Ariston Jr [Made for Marshall Field]
17 Jewels O.F.
150
Maiden America [Made for Goodman Bros.]
17 Jewels O.F.
100
Banker
17 Jewels O.F.
400
Master
17 Jewels H.
600
Wm Barthman. New York
17 Jewels O.F.
70
Mastertime
17 Jewels O.F.
50
Birmingham Special
17 Jewels O.F.
250
Meritime
17 Jewels O.F.
500
C & O Special
17 Jewels O.F.
100
Milton
17 Jewels O.F.
300
Capitol
17 Jewels O.F.
5,430
Monarch
17 Jewels O.F.
3,950
Crest
17 Jewels O.F.
600
Paramount
17 Jewels O.F.
200
Craftsman
17 Jewels O.F.
300
Patrician
17 Jewels O.F.
200
G. A. Comstock, Ansonnia Conn.
17 Jewels O.F.
20
Peerless
17 Jewels O.F.
1,150
Commodore Perry, O Cohen, Erie Pa.
17 Jewels O.F.
190
Penn Special
17 Jewels O.F.
4,400
Criterion
17 Jewels O.F.
2,575
Penn Special
17 Jewels H.
250
De Luxe
17 Jewels O.F.
30
Phelps & Perry, New York
17 Jewels O.F.
50
Duquesne
17 Jewels O.F.
300
Plymouth
17 Jewels O.F.
1,000
Eby Special
17 Jewels O.F.
100
Precise
17 Jewels O.F.
1,750
Elite
17 Jewels O.F.
6,250
Radisson
17 Jewels O.F.
100
Elite
17 Jewels H.
500
Railroad Dispatcher Special [Made for J M Roberts, Pitts.]
17 Jewels O.F.
270
J H Ehrlich 'Expressly made for'
17 Jewels O.F.
200
Railroad Dispatcher Special [Made for J M Roberts, Pitts.]
17 Jewels H.
100
J H Ehrlich 'Expressly made for'
17 Jewels H.
30
Relgis
17 Jewels O.F.
600
Executive
17 Jewels O.F
800
Riggs & Bro. Philadelphia
17 Jewels O.F.
50
Federal
17 Jewels O.F
5,850
Rockland
17 Jewels O.F.
2,940
Federal
17 Jewels H.
50
Roosevelt
17 Jewels O.F.
2,700
R.T. Ferguson, Philadelphia
17 Jewels O.F.
150
Rose Special
17 Jewels O.F.
280
John E. Fischer, Philadelphia (Germantown Pa.)
17 Jewels O.F.
50
Sachem
17 Jewels O.F.
700
Forum
17 Jewels O.F.
3,000
Salco
17 Jewels O.F.
300
Forum
17 Jewels H.
850
Silver Medal
17 Jewels H.
30
H Fraiberg & Son Cleveland O.
17 Jewels H.
10
C R Smith & Son, Philadelphia Pa.
17 Jewels O.F.
50
James A Garfield
17 Jewels O.F.
250
Special
17 Jewels O.F.
400
James A Garfield
17 Jewels H.
60
Stanley
17 Jewels O.F.
100
William Gibbons, Philadelphia Pa.
17 Jewels O.F.
300
Star & Moss
17 Jewels O.F.
50
Gold Medal
17 Jewels O.F.
400
Sterling
17 Jewels O.F.
15,900
Great Nothern Special
17 Jewels O.F.
850
Sterling
17 Jewels H.
1,000
B Gutter & Sons, New York 'Specially made for'
17 Jewels O.F.
100
C Wm Stentzel & Sons, Brooklyn. New York
17 Jewels O.F.
240
B Gutter & Sons, New York 'Specially made for'
17 Jewels H.
200
Stewart Special
17 Jewels O.F.
1,600
Hartdegen Watch Co. Newark  
17 Jewels O.F.
100
Superb
17 Jewels O.F.
100
Hartdegen Watch Co. Newark
17 Jewels H.
300
Time King
17 Jewels O.F.
16,250
Hartdegen Watch Co. 'Special' Newark  
17 Jewels O.F.
200
Time King
17 Jewels H.
300
Hennegen - Bates Co. Baltimore MD.
17 Jewels O.F.
150
Trenkley & Koeber Inc.
17 Jewels O.F.
50
Hess & Culbertson Jewelry, St Louis MO.
17 Jewels O.F.
50
H Trainer & Son
17 Jewels H.
40
Holt Special (Frank Holt & Co. Newark on dial)
17 Jewels O.F.
100
Tuxedo
17 Jewels O.F.
100
Hoover & Smith Co. Philadelphia
17 Jewels O.F.
100
The Banker
17 Jewels O.F.
600
Hunn Watch Co. Detroit
17 Jewels O.F.
20
The Brenner Watch Youngstown O.
17 Jewels O.F.
100
Illinois
17 Jewels O.F.
1,770
The Commodore
17 Jewels O.F.
1,050
Illinois
17 Jewels H.
670
The De Luxe
17 Jewels O.F.
2,200
Illinois Central
17 Jewels O.F.
6,500
The De Luxe
17 Jewels H.
50
Illinois Central
17 Jewels H.
1,050
The Elite
17 Jewels O.F.
1,000
Illinois Watch Co.  
17 Jewels O.F.
181,520
The Fifth Avenue [made for Marshall Field]
17 Jewels O.F.
70
Illinois Watch Co.  
17 Jewels H.
13,800
The Garland
17 Jewels O.F.
6,225
Illinois Watch Co. (No. 300)
17 Jewels O.F.
100
The Governor
17 Jewels O.F.
1,500
Illinois Watch Co. (No. 805)
17 Jewels O.F.
300
The Leader
17 Jewels O.F.
1,400
Illinois Watch Co. (No. 805)
17 Jewels H.
100
The Master
17 Jewels O.F.
9,150
Illinois Watch Co. (No. 807)
17 Jewels O.F.
100
The Rajah
17 Jewels O.F.
500
Illinois Victory
17 Jewels O.F.
100
Victor
17 Jewels O.F.
300
Illinois Winner
17 Jewels O.F.
100
Vim
17 Jewels O.F.
3,160
Kay Jewelry Co. 'Made for'
17 Jewels O.F.
1,030
Jason Weiler & Son
17 Jewels O.F.
100
Kay Jewelry Co. 'Made for'
17 Jewels H.
500
Welf & Sons Co.
17 Jewels O.F.
10
Kay Jewelry Co.  'Made for' Aristocrat
17 Jewels O.F.
970
Welf & Sons Co.
17 Jewels H.
20
Kay Jewelry Co.  'Made for' Aristocrat
17 Jewels H.
40
Wonder
17 Jewels O.F.
550
Kingcraft
17 Jewels O.F.
100
J. Arnold Wood, Poughkeepsie N.Y.
17 Jewels O.F.
100
King Special
17 Jewels O.F.
70
     
Grade 405 Movements found to date.
A Guide to Illinois Watch Co. size 12 Watches, Grade 405.
Serial numbers used on this page by the kind permission of
Russell W Snyder
Last update 10/07/2018.
Grade 405,
17 jewels adjusted, manufactured from 1911 to 1929 a total of 332,460 movements in 324 runs make up this grade. Model 3 open faced and model 4
hunter; bridge movements of medium quality, with double roller and patent micrometric regulator. Open faced 310,410 in 283 runs and Hunter 22,050
in 41 runs.

Observations,
The movements come in a great variety of patterned demaskeening with the majority named Illinois Watch Co., named and private labels make up the
remainder. 405 is the largest of the size 12 grades with the greatest number of named movements and variety of dials, sold as movements only.

Variants,
Two types of escapement bridge can be found, the majority have the two fingered bridge. Ariston and Ariston Jr., movements have a full plate bridge.
Illinois Watch Co. movements with burnished set jewels were made for The Cowell & Hubbard Co.

Description,
17 jewels, oreide settings; adjusted to temperature; spring tempered compensating balance with timing screws; double roller escapement; hardened
and polished escape wheel; sapphire pallets; sapphire jewel pins; gold beveled and polished center wheel; Breguet hairspring; patent micrometric
screw regulator; safety screw center pinion; perfect self locking setting device; concave and polished winding wheels; safety recoil click.
Movements